Stirred Fried Rice Noodle/ Hũ Tiếu Xào  
  Vietnamese Pancake     
         Bánh Xèo           
  Pad Thai 
  Vermicelli
  Bún Bì Chả Giò
 Chow-Mein
    Mì Xào 
Stirred Fried Clear Noodle/Bún Tàu Xào 
           Fried Rice 
  Cơm Chien dưong châu

© 2015 by Chu Minh Tofu and Vegan Deli.